Tehetséggondozástól a tehetségazonosításig?

A tehetséggondozás valóban prioritást élvez a tehetségazonosítással szemben? Bárki lehet tehetség? Egyáltalán hogyan találhat rá saját erősségére?

Mindenki lehet jó valamiben! Mindenkinek van egy olyan terület, amiben igazán jó, amit élvezettel csinál, ami örömet jelent számára, amiben sikerélménye van!

Igen, a tehetséggondozás valóban prioritást élvez a tehetségazonosítással szemben. Az érdeklődéshez igazított tartalmak, a változatos tanulási helyzetek biztosítják az alapot ahhoz, hogy minden gyerek ráismerhessen saját erősségére, megtapasztalja a személyiségének működésében rejlő lehetőségeket.
A saját erőforrások kezelése teremti meg az alapot a tehetségtámogatás magasabb szintű megvalósításához, tekintve, hogy az ösztönző környezet teszi lehetővé a kiemelkedő képességek felszínre kerülését.

A tehetségtámogatás pillérei így a tanulási stratégiák fejlesztése, az önismeret és a saját kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztár megismerése, megfelelő használatának elsajátítása, színesítése. A saját kommunikációs és viselkedési stílus ismerete segíti az igények és szükségletek felismerését és kimondását, mely az érzelmi önkifejezés meghatározója. Ez a fajta tudatosság támogatja, hogy a gyerekek belső motivációjuk által képessé váljanak az önszabályozott tanulásra.

A tehetség, mint belső hajtóerő, a tenni, alkotni vágyás belső motivációja, ha nem bontakoztathat ki eredeti mivoltában, más utat tör magának (agresszió, szorongás, tanulási problémák). Az elsődleges így megkínálni a gyerekeket minél változatosabb szituációkkal, támogatni a felfedező, kísérletező kedvet, hogy saját erősségeit felismerve, elfogadva képességeit azt valódi teljesítménybe tudja fordítani.

Mindenki lehet jó valamiben! – tehetségtámogatás és tanulástechnika