Az iskolai konfliktusok egyre nagyobb számban fordulnak elő, a vitakultúra, a konfliktusok konstruktív rendezésének módja hiányosságokat mutat. A mediáció alkalmas a viták, konfliktusok emberséges, agressziómentes, nyertes-nyertes feloldására, a tudatos kommunikációra, ami az egész iskolai működésmódra hatással van. Amennyiben a diákok fiatalon elsajátítják ezt a szemléletmódot és mindennapjaik részévé válik, javul az iskolai kultúra, növekszik az oktatás hatékonysága. “Hal helyett halászni tanítsd!” – elv alapján amennyiben a konfliktusokat a tekintélyszemélyek beavatkozása helyett a kortársak támogatásával oldják meg a diákok, hosszabb távon is hatékonyabbak és eredményesebbek lesznek a nézeteltérések, érdekellentétek kezelésében. A kiképzett és szupervízióval támogatott kortárs mediátorok segítik az intézményben a konfliktushelyzetek megoldását, megismertetik társaikkal osztályfőnöki órákon a különböző konfliktuskezelési technikákat, a mobbing-áldozattá válás elkerülésének módját, segítik az újonnan érkezők integrálását a közösségbe, támogatják a diákönkormányzat munkáját. (Középiskolában a kortárs mediációs tevékenység a közösségi szolgálatba is beszámítható.) A program során a kommunikáció és konfliktuskezelés alapelveit megismerve maguk a pedagógusok is kialakíthatják saját mediációs eszköztárukat, felhasználva az alternatív konfliktuskezelési módokban rejlő lehetőségeket – ezzel párhuzamosan azon módszereket is elsajátíthatják, melyek által diákjaik számára is átadhatóvá válnak a technikák.