Integrációs pedagógiai rendszer

Egy integrációs oktatási program során az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző képességű és fejlettségű gyermekeket együtt fejlesztjük, annak érdekében, hogy a társadalmi párbeszéd, valamint a társadalmi mobilitás valóságos keretet kapjon az oktatás-nevelés rendszerén belül.

A pedagógusoknak e feladat megoldásához elengedhetetlen a széles körű módszertani repertoár, az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott pedagógiai eszközök és oktatási mérőrendszerek ismerete, az együttműködés órai és intézményi kereteken túlmutató jellegéből fakadó tanári szerepbővülés elfogadása, valamint  az iskolában megjelenő különböző kultúrák ismerete, egyenértékűként való elfogadása, kezelése.

Képességfejlesztő programok – képességkibontakoztatás

Az integratív oktatási programok képességfejlesztési tevékenységei −tantárgyi, nem tantárgyi, tevékenységközpontú programok, komplex művészeti fejlesztés, erdei iskola stb. −szükségszerűen mozdulnak el az egyéni képességkibontakoztatást lehetővé tevő eszközök irányába. Közben az interperszonális képességeket is tudatosan fejlesztik, hiszen egy heterogén csoportban a különböző gyermekek megfelelő fejlesztéséhez elengedhetetlen az egyéni nyomon követés és a fejlesztési tervek alkalmazása.

A nem klasszikus iskolás rutinokra, képességekre épülő, kooperatív alapelvek szerint szerveződő, tevékenységközpontú, esetleg művészeti jellegű fejlesztő foglalkozások egyformán új terepet (tanulnivalót és sikereket) jelentenek a gyerekeknek. Ezek sikert, megbecsülést hozhatnak az egyébként nehezen boldogulóknak is. A fenti technikák kisiskoláskori fejlesztő hatása a tanulási képességek kialakulásában erősebb, mint a közismereti oktatáshoz kötődő gyakorlás, korrepetálás. (Forrás)

 AMIT AJÁNLUNK
AZ IPR FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ:

A tájékoztató ITT letölthető.

IRASDIAGNOSZTIKA
Írásdiagnosztika

Együttműködő partnerünk:
Magyar Írásterápiás Egyesület

 a

Írásdiagnosztika – alsó tagozatos diákoknak (szinposzis)
Miért nem lesz a tojásból kör? Minden formának oka van – különösen az írástanulás kezdő fázisában. A magatartászavarok okai, a diszgráfia és diszlexia jegyei, énkép és önértékelés, szociális kapcsolatok, függőségi prevenció, tehetségalkat az írásból diagnosztizálható. Különösen hasznos a szociokulturálisan hátrányos helyzetű diákok esetében, akiknek a nyelvi kifejezőkészsége, szociális kompetenciája által akadályozott a társadalmi integráció. Elszámolható: 4. a

Pályaorientációs írásvizsgálat 7-8. évfolyamon, középiskolában

Mik az erősségei, miben igazán jó? Milyen területen tudja leginkább képességeit alkotó tevékenységbe fordítani? Hogyan segíthető pályaválasztása, hogyan tudja erősségei által fejlesztendő területeit “szintre hozni”.  A támogató családi háttér hiányában különösen fontos a külső megerősítés, a szakszerű tanácsadás az élet iskolájában való helytálláshoz. Elszámolható: 9. b

 Írásdiagnosztika képzés pedagógusoknak

Miről árulkodnak a hanyag formák a diákok dolgozataiban? A betűk külalakja a kifelé mutatott forma, vajon miből ered, miért ezt a módot  választja? Az írásdiagnosztika a gondolkodási és emocionális bázis feltárására, az önértékelés és szociális kapcsolatok megismerésére, függőségi prevenció és tehetséggondozásban is hatékony módszer. Könnyen elsajátítható technikái a diszlexia-diszgráfia jeleinek felismerését is lehetővé teszik.  Elszámolható: 1.c

Rajzelemzés óvodapedagógusoknak és tanítóknak, általános és középiskolai tanároknak

Iskolaérettség vizsgálat rajzelemzéssel

A nevelési tanácsadó, óvodai pszichológus által végzett iskolaérettség-vizsgálat különböző típusfeladatok elvégzésén alapul, amelyekkel jellemzően otthon nem találkoznak a HH-HHH gyerekek. Az általunk alkalmazott iskola-érettség vizsgálat 6 előzetesen elkészített rajz vizsgálata alapján a gondolkodás, érzelmek, szociális érettség, finom-motorika fejlettsége, figyelem-koncentráció, monotónia-tűrés dimenzióira terjed ki.  Kiküszöböli azokat a faktorokat, hogy a gyerek esetlegesen nem találkozott még hasonló példákkal, így nem is érti a feladatot, feladathelyzetben leblokkol, így nem úgy teljesít, ahogy a képességei alapján elvárható lenne, motiválatlan, stb.  Elszámolható: 4.a

projekt
Projektmódszerek támogatása

 

 

Módszerkocka az óvodában, iskolában szakkönyv és IPR módszertani képzési anyag

A Módszerkocka az alkotó tanulás élményét nyújtja a gyerekeknek, mely a projektmódszert alapul véve a játékos tanulás alapelveire épít. Hogyan valósítható meg mindez az óvodában, iskolában különösen szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekeknél?  Elszámolható: 8. a.

Gyerekjáték a tanulás könyv +  alkotó csomag

A szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek tanulási készségének fejlesztése, a természetes belső motivációjuk megőrzése, a játékos tanulás megalapozása kiemelten fontos terület. A könyv és a hozzá tartozó CD gyakorlatai által gyerekjáték lesz a tanulás. A könyvhöz tartozó lapbook által az alkotó tanulás élményét is átélhetik a gyerekek.  (dr. Gyarmathy Éva ajánlásával) Elszámolható: 2.a

Óvoda-iskola átmenet

Hogyan segíthető az óvoda-iskola átmenet a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekeknél? Milyen nehézségekkel kell szembenézniük, milyen eszköztárral kell rendelkezniük az új kihívások megoldásához? (Kenguru az iskolában mese és alkotó csomag) Módszertani anyag.  Elszámolható: 1.c

Gepárdsuli – módszertani anyag

A Gepárdsuli a tehetségtámogatás új megközelítésmódja a 3-12 éves gyermekek tehetségének szisztematikus kibontakoztatásának segítésével. Hogyan küzd meg a nehézségekkel a mindig aggódó mókus, a határozott oroszlán, az elfogadó kutya, és mi milyen maga a gepárd? Tehetségalkatokhoz rendelt mesék különböző életszerű szituációk feldolgozásához, igény esetén egyedi bábokkal.  A Magyar Írásterápiás Egyesület (regisztrált Tehetségpont) által kidolgozva. (Gepárdmese és alkotó csomag) Módszertani anyag.  Elszámolható: 1.c

trening  Tréning

Konstruktív konfliktuskezelés tréning pedagógusoknak

A konfliktus az emberi kapcsolatok természetes és elkerülhetetlen velejárója. Arra ösztönöz bennünket, hogy keressük a kompromisszum és az együttműködés bázisát. A konfliktusok alkalmasak arra, hogy általuk tanuljunk és fejlődjünk. A konfliktus ezenkívül kíváncsiságra és kreativitásra serkent. Ezzel a szemlélettel a konfliktus olyan folyamat, amelyet irányítani kell annak érdekében, hogy a benne rejlő destruktív potenciál pozitív kimenetellé alakuljon.  Elszámolható:  1.c